Тип работы: реферат

Категория: Рефераты по финансам

Добавлен: 16.11.2019

Комментарии: 0

Язык: Русский

Формат файла: MS Word 12,95 kb

Время на чтение: 5 мин., 15 сек.

Рейтинг:

0 из 5. Оценок: 0.

Тема: Основні податки та обов язкові платежі

Основні податки та обов язкові платежі для підприємств

малого бізнесу відповідно до діючого законодавства

Податок (платіж) Ставка податку Об єкт оподаткування Термін сплати Термін подання розрахунків Облік нарахування Місце подання
1 2 3 4 5 6 7 8
Загальнодержавні податки та збори
1 ПДВ 20% Операції з продажу товарів, робіт, послуг, вивезення (ввезення, пересилання) товарів

Протягом 10 днів після подання місячної Декларації, протягом 10 днів після подання квартальної декларації

Протягом 20 днів після закінчення звітного місяця, 40 днів – після закінчення звітного кварталу

Дт643, 70, 71, 74, 31 – Кт 641;

Кт 63, 685, 377, 684, 644 –Дт 641;

ДПА
2 Акцизний збір Диференційовані ставки на підакцизні товари Обороти з реалізації підакцизних товарів (для виробників), митна вартість (для імпортерів)

Авансом-для імпортерів; один раз в три дні, подекадно, щомісячно -

в залежності від обсягів реалізації для виробників

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним Дт 701, 702 - Кт 641 ДПА
3 Податок на прибуток 30% (з 1.01.04р. – 25%) Оподаткований оборот:(ВД – ВВ – А) х ставка податку Квартальний платіж - протягом 10 днів після подання квартальної декларації Декларація - протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу Дт 981, 17-Кт 64 ДПА
4 Єдиний податок 10%-для неплатників ПДВ;6%-для платників ПДВ Виручка від реалізації без ПДВ та акцизного збору До 19 числа (включно) щомісячно Не пізніше 20 числа після закінчення звітного кварталу Дт92 - Кт641 ДПА
5 Прибутковий податок з громадян Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003р.№889 Загальний місячний оподатковуваний дохід Утримується при нарахуванні заробітної плати. Річний перерахунок–до 1.03 Дт661 - Кт641 ДПА
6 Страхові внески на обов’язкове державне пенсійне страхування

32%(4%)нарахування;

1-2%утримання (1-5%- для держслужбовців).

Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат (до 2660 грн.) Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці, протягом 20 днів після місяця нарахування заробітної плати Протягом 20 днів після закінчення звітного місяця – Розрахунок зобов’язання зі сплати збору за місяць

Дт23,91,92,93,94- Кт651;

Дт661 – Кт651

В регіональне відділення Пенсійного фонду
7 Збір на обов’язкове соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

2,9%-нарахування;

0,5%-утримання.

Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат (до 2660 грн.) Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці До 12 числа після звітного кварталу, до 15 січня після закінчення року

Дт23,91,92,93,94- Кт652;

Дт661 – Кт652

До органів соціального страхування
8 Збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

1,9% -нарахування;

0,5%-утримання.

Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат (до 2660 грн.) Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці До 10 числа після закінчення кварталу –квартальний розрахунок, до 15 січня після закінчення року – річний

Дт23,91,92,93,94- Кт653;

Дт661 – Кт653

До регіонального відділення Центру зайнятості
9 Збір до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Диференційовані ставки нарахування в залежності від ступеня ризику Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат (до 2660 грн.) Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці До 20 числа після закінчення кварталу –квартальний розрахунок, до 25 січня після закінчення року – річний Дт23,91,92,93,94- Кт652 До регіонального відділення Фонду
10 Патентування певних видів підприємницької діяльності за готівку. Відповідно до законів у межах граничних рівнів Торговельна діяльність за готівкові кошти, діяльність з надання побутових послуг. До 14 числа місяця, що передує звітному

Дт39 - Кт311-сплата;

Дт641 - Кт39-списання на суму в межах нарахованого податку з прибутку;

Дт 92 (93) – Кт39-списання на суму, що перевищує нарахований податок з прибутку.

Звітність не подається
11 Звітність по нарахованих та виплачених доходах. - Суми нарахованих та виплачених доходів - Щоквартально до 15 числа (Відомість Ф8-ДР) Нараховані – Кт661 – Дт23,92...; виплачені - Дт 661-Кт 301, 311, 701-703, 712 ДПА
12 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів Ставки на рік відповідно до коду за Гармонізованою системою кодування. Зареєстровані власні транспортні засоби станом на 01.01 Не пізніше 15 числа щоквартально До 1.03 – річний розрахунок Дт 92 –Кт 641 ДПА
13 Плата за землю Ставки податку визначаються залежно від якості та місця розташування земельної ділянки, виходячи з кадастрової оцінки землі Земельна ділянка, яка перебуває у власності, користуванні, в т.ч. на умовах оренди Щомісячно до 30 числа після закінчення місяця До 31.01. після закінчення року річний розрахунок Дт 92 –Кт 641 ДПА
14 Збір за забруднення навколишнього середовища Фіксовані суми в грн. за одиницю основних забруднюючих речовин та розміщених відходів. За викиди стаціонарними джерелами - на підставі лімітів, виходячи з фактичних обсягів викидів нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів. За викиди пересувними джерелами - виходячи з кількості використаного пального та його виду на підставі нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів Протягом 10 днів після подання квартального розрахунку Протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу квартальні розрахунки

Дт 92 – Кт 641

ДПА
Місцеві податки та збори
15 Податок з реклами 0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5% за розміщення реклами на тривалий час Вартість послуг за розміщення та встановлення реклами Під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами Протягом 20 днів після закінчення звітного місяця Дт 93 - Кт 641 ДПА
16 Комунальний податок 10% від соц. пільги за кожного середньоспискового працівника (Середньоспискова чисельність * Соц. пільга) х 0,1 До 15 числа після закінчення 1 і 2-го місяця, протягом 10 днів після подання квартального Розрахунку – квартальний платіж Протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу квартальний розрахунок Дт 92 - Кт 641 ДПА
17 Збір за припаркування автотранспорту Розмір збору не повинен перевищувати 3% соц. пільги у спецмісцях та 1% у відведених місцях Загальний час парковки -//- Дт92,93,94- Кт685
18 Ринковий збір Граничний розмір не повинен перевищувати 20% мін. заробітної плати для громадян та 3 мін зарплати для юридичних осіб Торгові місця на ринках за кожен день торгівлі За кожен день до початку реалізації товарів, продукції -//- Дт93 - Кт685
19 Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг Граничний розмір не повинен перевищувати 20 нмдг за постійну торгівлю у спеціально відведених для цього місцях,і 1нмдг – за одноразову торгівлю Оформлення і видачу дозволу на торгівлю (послуг) в спеціально відведених для цього місцях Під час оформлення дозволу на торгівлю -//-

Платник-юридична особа

Дт93- Кт685


Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о работе.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий