Гроши

Тема лекції №1: Гроші: сутність, історія та функції. Проблеми: Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку. Функції грошей та різні підходи до них.


Номіналістична теорія грошей

Финансы и кредит. Ликвидность – способность предмета обернутся обратно в деньги. В економічний літературі розглядаються два підходи до походження грошей Раціоналістична та еволюційна.