Сегментація ринку

Сегментація ринку, її визначення, сутність, принципи, класифікація, критерії здійснення, ознаки. Особливості та показники аналізу ринку. Етапи та організація процесу планування сегментації. Рекомендації щодо вирішення проблеми вибору цільового ринку.