Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Вступ. 1.Передумови спільного підприємництва в Україні. 1.1.Вплив спільного підприємництва на активізацію діяльності у інвестиційно-інноваційній сфері.


Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

Визначення факторів, які впливають на фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств. Розроблення багатофакторної моделі залежності показника обсягу фінансування від звичайної діяльності до оподаткування та обсягу реалізованої продукції.


Фінансова підтримка інноваційної діяльності

Дослідження основних напрямків фінансової підтримки інноваційної діяльності. Узагальнення факторів, які перешкоджають здійсненню інновацій: економічні, фінансові, законодавчі, організаційні. Зарубіжний досвід фінансової підтримки інноваційної діяльності.